กำหนดการสัมมนาออนไลน์

นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่วิถี New Normal
Expand All +
  • 27 สิงหาคม 2563


  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สำหรับผู้รับชมออนไลน์ห้อง Live จะเปิดก่อนงานเสวนาเริ่ม 10 นาที

  • วีดิทัศน์เปิดงาน

  • หัวข้อ นโยบายการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • ดำเนินการเสวนาโดย คุณชลพรรษา นารูลา