ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติShare

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล